Rozkłady jazdyPrzystankiMapa przystankówKomunikatyBilety i obsługa pasażera

Komunikaty

01.03.2024

Zmiany rozkładów jazdy od 4 marca 2024 r.

Od 4 marca 2024 r. wprowadzone zostają zmiany rozkładów jazdy linii 206, 251, 252, 253, 261, 262, 263 i 264 w powiecie zawierciańskim.

Zmiany, wprowadzane na wniosek pasażerów i w uzgodnieniu z gminami, polegają na zmianie godzin odjazdów niektórych kursów. Na linii 251 w niektórych kursach zmieniony został przebieg trasy na terenie Zawiercia.

29.02.2024

Zmiany rozkładów jazdy od 1 marca 2024 r.

Od 1 marca 2024 r. wprowadzone zostają zmiany rozkładów jazdy linii 203, 204 i 241 w powiecie zawierciańskim.

Zmiany, wprowadzane na wniosek pasażerów i w uzgodnieniu z gminami, polegają na zmianie godzin odjazdów niektórych kursów. Na linii 204 pierwszy kurs do Zawiercia rozpoczynać się będzie od Solcy. Na linii 203 w niektórych kursach zmieniony został przebieg trasy na terenie Zawiercia.

09.02.2024

Zmiany rozkładów jazdy od 12 lutego 2024 r.

Od 12 lutego 2024 r. wprowadzone zostają zmiany rozkładów jazdy niektórych linii w powiecie zawierciańskim.

W Łazach zmienione zostają rozkłady jazdy linii 261, 262, 263 i 264. Zmiany polegają na uruchomieniu dodatkowych kursów oraz zmianie godzin odjazdów niektórych kursów.

W Ogrodzieńcu zmienione zostają rozkłady jazdy linii 251 i 252. Zmiany, wprowadzane na wniosek pasażerów, polegają na zmianie godzin odjazdów niektórych kursów oraz przebiegu trasy na terenie Zawiercia.

Ponadto uruchomiona zostaje nowa linia 206 na trasie Łazy, Okólna - Rokitno Szlacheckie - Mitręga - Ogrodzieniec - Podzamcze, Skałka. Linia kursować będzie codziennie. W okresie od 1 maja do 30 września realizowane będą dodatkowe kursy w soboty i niedziele popołudniu.

02.02.2024

Zmiany rozkładów jazdy od 5 lutego 2024 r.

Z dniem 5 lutego 2024 r., na wniosek pasażerów, wprowadzone zostają zmiany rozkładów jazdy linii 3 i 7 w Myszkowie.

Na linii zmiany polegają na przyspieszeniu odjazdów z ul. Partyzantów z godz. 5:02 na 4:52, z 13:02 na 12:42 i z 21:05 na 20:52 (tylko w dni robocze).

Na linii 7 zmiany polegają na przyspieszeniu odjazdu z Helenówki z godz. 13:32 na 13:22 oraz opóźnieniu z 14:47 na 14:52 (we wszystkie dni tygodnia).

27.01.2024

Zmiany rozkładów jazdy od 1 lutego 2024 r.

Z dniem 1 lutego 2024 r. wprowadzone zostają zmiany rozkładów jazdy linii 201, 202, 213, 221, 222, 223 i 224.

Zmiany polegają głównie na zmianach godzin odjazdów na podstawie zgłoszonych wniosków pasażerów i gmin. Na liniach 201 i 202 zmienione zostają trasy na terenie Zawiercia.

21.01.2024

Kolejne nowe linie w powiecie zawierciańskim od 1 lutego 2024 r.

Z dniem 1 lutego 2024 r. realizowany jest drugi etap wprowadzania nowej sieci połączeń Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą "Jedźmy razem!" na terenie powiatu zawierciańskiego. Wówczas uruchomione zostaną następujące linie:
- 203: Zawiercie - Fugasówka - Ogrodzieniec - Podzamcze - Giebło-Kolonia - Kocikowa - Biskupice - Pilica - Sławniów - Wierbka - Kleszczowa - Udórz - Wola Libertowska - Żarnowiec
- 204: Zawiercie - Siamoszyce - Szypowice - Dzwono-Sierbowice (wybrane kursy dalej - Sierbowice - Szyce - Siadcza - Kidów - Siadcza - Solca)
- 231: Żarnowiec - Zabrodzie - Łany Wielkie - Brzeziny - Małoszyce - Jeziorowice - Otola - Jeziorowice - Wólka Ołudzka - Rokitno - Szczekociny
- 232: Żarnowiec - Zabrodzie - Łany Średnie - Koryczany - Zabrodzie - Żarnowiec
- 233: Żarnowiec - Wola Libertowska - Udórz - Chlina Dolna - Chlina Górna - Żarnowiec
- 241: Pilica - Dzwonowice - Dzwono-Sierbowice - Sierbowice - Szyce - Siadcza - Kidów - Siadcza - Solca - Jasieniec - Ołudza - Rokitno - Szczekociny
- 242: Pilica - Cisowa - Smoleń - Złożeniec
- 251: Zawiercie - Fugasówka - Ogrodzieniec - Podzamcze - Giebło-Kolonia - Giebło - Mokrus - Gulzów (wybrane kursy dalej - Biskupice - Pilica)
- 252: Zawiercie - Fugasówka - Ogrodzieniec - Podzamcze - Ryczów-Kolonia - Ryczów - Żelazko - Śrubarnia
- 253: Ogrodzieniec - Kiełkowice - Giebło
- 281: Zawiercie - Pomrożyce - Parkoszowice - Włodowice - Góra Włodowska - Bory - Myszków
- 282: Zawiercie - Rudniki - Włodowice - Góra Włodowska - Kotowice - Hucisko - Zdów - Dobrogoszczyce
- 284: Zawiercie - Rudniki - Włodowice - Rzędkowice - Podlesice - Kroczyce - Kostkowice - Dzibice
- 285: Zawiercie - Skałka - Kopaniny - Włodowice - Morsko

Linia 203 stanowi główne połączenie w południowej części powiatu zawierciańskiego łącząc Zawiercie z gminami Ogrodzieniec, Pilica i Żarnowiec. W Pilicy i Żarnowcu w wybranych kursach możliwa będzie skomunikowana przesiadka na autobusy lokalnych linii w tych gminach (autobusy będą na siebie wzajemnie oczekiwać w przypadku opóźnień). Linie 231, 232 i 233 zapewnią połączenia dla miejscowości w gminie Żarnowiec, a linie 241 i 242 - w gminie Pilica. Jednocześnie linie 231 i 241 skomunikują te gminy ze Szczekocinami. Uzupełnieniem sieci połączeń jest linia 204 zapewniająca dojazd do Zawiercia z miejscowości w centralnej części powiatu. Z kolei linie 251, 252 i 253 mają za zadanie umożliwić podróże w terenu gminy Ogrodzieniec do Zawiercia. Linia 253 obejmuje obecnie tylko kursy szkolne (dojazdy z Kiełkowic do szkoły w Gieble), a jej pełne uruchomienie (w zakresie kursów z Kiełkowic do Zawiercia) nastąpi w terminie późniejszym. W gminie Włodowice uruchomione zostaną linie 282 i 284 łączące tę gminę oraz niektóre miejscowości gminy Kroczce z Zawierciem oraz linie 281 i 285. Linie 281 stanowi nowe połączenie i umożliwi przejazdy na trasie Włodowice - Myszków, natomiast linia 285 stanowi uzupełnienie sieci połączeń w zakresie miejscowości Morsko i Skałka.

Wraz z uruchomieniem nowych linii powiatowo-gminnych likwidacji ulegają dotychczasowe linie komercyjne prywatnych przewoźników. Przewoźnicy ci będą obsługiwać teraz linie na zlecenie Związku "Jedźmy razem!" wg nowych rozkładów jazdy. Wyjątkiem jest połączenie przewoźnika Gonpol relacji Zawiercie - Pilica - Dobraków - Rokitno, które będzie nadal funkcjonować.

Jednocześnie, od 1 lutego 2024 r. na wniosek pasażerów, zmianie ulegną rozkłady jazdy linii 201, 202, 213, 221, 222, 223 i 224.

Ze szczegółowymi rozkładami jazdy można zapoznać się na naszej stronie internetowej jedzmyrazem.trasownik.net.

Z cenami biletów i uprawnieniami do przejazdów bezpłatnych i ulgowych obowiązującymy od 2024 roku można zapoznać się w uchwale Zarządu Związku w Biuletynie Informacji Publicznej.

07.01.2024

Zmiana rozkładów jazdy od 8 stycznia 2024 r.

Z dniem 8 stycznia 2024 r., na wniosek pasażerów, zmianie ulega rozkład jazdy linii 2. Przywrócone zostaje kursowanie przez Starą Hutę, a popołudniowy dojazd z Myszkowa zmieniony zostaje na godz. 17:30.

31.12.2023

Komunikacja na terenie powiatu zawierciańskiego od 1 stycznia 2024 r.

W związku z przystąpieniem do Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą "Jedźmy razem!" Powiatu Zawierciańskiego oraz gmin Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Żarnowiec, Włodowice, Kroczyce, Irządze i Szczekociny, od dnia 1 stycznia 2024 r. uruchomione zostają nowe linie autobusowe organizowane przez Związek, a dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych.

W pierwszym etapie, od 1 stycznia 2024 r. uruchomione zostają następuje linie:
- 201: Zawiercie - Lgota Murowana - Kroczyce - Siemięrzyce - Gołuchowice - Pradła - Zawada Pilicka - Grabiec - Bonowice - Szczekociny
- 202: Zawiercie - Przyłubsko - Huta Szklana - Pradła - Biała Błotna - Wilków - Mikołajewice - Irządze - Wygiełzów - Witów - Siedliska - Tęgobórz - Szczekociny
- 211: Szczekociny - Drużykowa - Rędziny - Drużykowa - Starzyny - Wólka Starzyńska - Brzostek - Przyłęk - Szyszki
- 212: Szczekociny - Chałupki - Goleniowy
- 213: Pradła - Biała Błotna - Bodziejowice - Woźniki - Sadowie - Wilgoszcza - Irządze - Zawada Pilicka - Zawadka - Siedliska - Małachów - Tęgobórz - Szczekociny
- 221: Zawiercie - Piaseczno - Lgota Murowana - Kroczyce - Gołuchowice - Pradła - Siedliszowice
- 222: Kroczyce - Lgota Murowana - Piaseczno - Lgota Murowana - Lgotka - Podlesice - Kroczyce - Kostkowice - Dzibice - Dobrogoszczyce
- 223: Kroczyce - Zefirek - Przyłubsko - Siamoszyce - Szypowice
- 224: Biała Błotna - Pradła - Gołuchowice - Siedliszowice - Huta Szklana
- 261: Zawiercie - Kuźnica Masłońska - Turza - Ciągowice - Łazy - Wysoka - Chruszczobród
- 262: Zawiercie - Kazimierówka - Łazy oraz Łazy - Niegowonice - Grabowa - Skałbania
- 263: Łazy - Rokitno Szlacheckie - Mitręga - Hutki-Kanki
- 264: Łazy - Głazówka oraz Łazy - Młynek

Linie te zapewniają możliwość podróżowania po północno-wschodniej części powiatu zawierciańskiego, w tym przejazdy do i z Zawiercia, przejazdy wewnątrzgminne oraz dojazdy dzieci do szkół.

Z przyczyn technicznych, linie 261, 262, 263 i 264 w gminie Łazy kursują wg tymczasowych rozkładów jazdy. Pełny nowy rozkład jazdy wdrożony zostanie w terminie późniejszym, wraz z uruchomieniem nowej linii 206 w relacji Łazy - Rokitno Szlacheckie - Ogrodzieniec - Podzamcze. Na terenie pozostałej części powiatu nowe połączenia uruchomione zostaną od 1 lutego 2024 r.

Ze szczegółowymi rozkładami jazdy można zapoznać się na naszej stronie internetowej jedzmyrazem.trasownik.net.

Z cenami biletów i uprawnieniami do przejazdów bezpłatnych i ulgowych obowiązującymy od 2024 roku można zapoznać się w uchwale Zarządu Związku w Biuletynie Informacji Publicznej.

20.12.2023

Zmiana rozkładów jazdy od 1 stycznia 2024 r.

Z dniem 1 stycznia 2024 r. wprowadzone zostaje zmiany rozkładów jazdy na liniach autobusowych.

W zakresie linii kursujących w Myszkowie i okolicy:
- na linii 2, w związku z przystąpieniem gminy Siewierz do Związku Powiatowo-Gminnego "Jedźmy razem!", na całej długości trasy linia organizowana będzie przez Związek i jednocześnie dokonano skrócenia trasy przejazdu w wybranych kursach (z pominięciem Starej Huty) co spowodowało zmianę godzin odjazdów na terenie gminy Siewierz, ponadto, na wniosek pasażerów, opóźniono popołudniowy odjazd w dni powszednie z Myszkowa z godz. 17:15 na 17:45;
- na linii 6, na wniosek pasażerów, w związku z występującymi opóźnieniami spowodowanymi przebudowami dróg, przyspieszono odjazd z Borów w dni powszednie z godz. 13:23 na 13:13, aby ułatwić dojazd do pracy na godz. 14.

09.10.2023

Przebudowa al. Wolności - objazdy na liniach 1, 2, 3, 6, 7, 13 i 14 od 10 października 2023 r.

W związku z kolejnym etapem przebudowy al. Wolności, od 10 października 2023 r. wprowadzone zostają objazdy dla linii 1, 2, 3, 6, 7, 13 i 14.

Linia 1 od ul. Leśnej w kierunku Pułaskiego kursować będzie z pominięciem przystanków przy al. Wolności.

Linia 2 w kursach wariantowych przez al. Wolności kursować będzie objazdem ul. Piłsudskiego.

Linia 3 w kierunku ul. Leśnej kursować będzie objazdem ul. Piłsudskiego i Leśną, z tymczasowym nawrotem, z pominięciem przystanków przy al. Wolności.

Linia 6 w kierunku Starej Huty kursować będzie objazdem ul. Piłsudskiego, a w kierunku Borów trasą bez zmian, ale z pominięciem przystanków przy al. Wolności.

Linia 7 w kierunku ul. Leśnej kursować będzie objazdem ul. Piłsudskiego i Leśną, a w kierunku Helenówki - ul. Leśną, z pominięciem przystanków przy al. Wolności.

Linie 13 i 14 kursować będą objazdem ul. Pułaskiego i obwodnicą, z pominięciem przystanków przy al. Wolności.

Przystanki Aleja Wolności Szpital, Sanepid, Okopowa, Grabowa i Pomnik oraz przystanek Postęp - Leśniczanka, parking - nie będą obsługiwane. W zamian należy korzystać z przystanków przy ul. Piłsudskiego i Leśnej lub (dla linii 13 i 14) przy ul. Pułaskiego.

Ze względu na trwające prace drogowe mogą występować opóźnienia i utrudnienia w kursowaniu autobusów.

27.08.2023

Zamknięcie ul. Waryńskiego - objazd na liniach 1 i 3 od 28 sierpnia 2023 r.

W związku z zamknięciem ul. Waryńskiego z uwagi na przebudowę mostu, od 28 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) wprowadzone zostaje objazd dla linii 1 i 3.

Linie 1 i 3 kursować będą objazdem od tymczasowego nawrotu w rejonie przystanku Kopernika ulicami Kopernika - Kościuszki - Pułaskiego - Krasickiego - Piękną - Waryńskiego (z powrotem analogicznie)

Przystanek Waryńskiego Most nie będzie obsługiwany, w zamian obsługiwane są przystanki na trasie objazdowej.

Ze względu na wydłużenie trasy przejazdu zmianie ulega rozkład jazdy. Prosimy o zapoznanie się z nowym godzinami odjazdów.

30.12.2022

Komunikacja powiatowo-gminna od 1 stycznia 2023 r.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2023 r. następują zmiany w funkcjonowaniu transportu publicznego w powiecie myszkowskim, szczególnie w mieście Myszkowie.

Dotychczasowe linie komunikacji miejskiej w Myszkowie stają się liniami autobusowymi w ramach sieci komunikacyjnej organizowanej przez Związek Powiatowo-Gminny pod nazwą "Jedźmy razem!".

Dzięki tej zmianie linie objęte zostaną dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych co pozwoli nie tylko utrzymać, ale także rozszerzyć dotychczasową ofertę przewozową. Dla tych linii przygotowane zostały nowe rozkłady jazdy na trasach wydłużonych poza granice miasta i z większą liczbą kursów. Kursy są rytmiczne i wzajemnie zsynchronizowane.

Linie 1, 3 i 7 wydłużone zostaną do nowego przystanku Postęp - Leśniczanka, parking. Linia 2 kursować będzie przez Starą Hutę. Linia 4 od centrum Myszkowa pojedzie przez Helenówkę do miejscowości Jaworznik. Linia 5 od Nowej Wsi wydłużona zostaje aż do Żarek-Letniska. Linia 6 od ul. Szpitalnej kursować będzie przez Pustkowie Lgockie do Starej Huty.

Ze szczegółowymi rozkładami jazdy można zapoznać się na naszej stronie internetowej myszkow.trasownik.net.

Linie, które już wcześniej organizowane były przez Związek nadal będą funkcjonować, oznaczone zostały numerami od 11 do 24. Od 1 stycznia 2023 r. wprowadzone są nich korekty rozkładów jazdy.

Z cenami biletów i uprawnieniami do przejazdów bezpłatnych i ulgowych można zapoznać się w uchwale Zarządu Związku w Biuletynie Informacji Publicznej.